MOBŚ

Laboratorium, jako Międzyzakładowy Ośrodek Badań Środowiskowych, w obecnej strukturze organizacyjnej istnieje od 1987 roku, powstało na bazie Pracowni Badań Środowiskowych w Zespole Elektrowni Ostrołęka. Certyfikat akredytacji, wydany przez Polskie Centrum  Akredytacji uzyskało w 2008 roku. W laboratorium wdrożony został system zarządzania odpowiedni do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, który podlega ciągłemu doskonaleniu. Głównym zadaniem laboratorium jest prowadzenie badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w celu dokonywania ich oceny higienicznej.

Laboratorium świadczy również usługi klientom zewnętrznym - Oferowany zakres badań

 

Kontakt:

Andrzej Tomaszewski
Kierownik MOBŚ
tel. +48 29 766 25 94
e-mail:

Laboratorium czynne jest w godz. 7.15 - 15.15

 

1. CERTYFIKAT AKREDYTACJI

2. Zakres akredytacji AB 927 z 12 kwietnia 2018