Dostosowanie do norm emisyjnych z dyrektywy IED

Informacje o inwestycji:

 • Data rozpoczęcia  2014 rok
 • Data zakończenia 2018 rok
 • Realizowana przez spółkę Energa Elektrownie Ostrołęka SA
 • Miejsce realizacji: Ostrołęka

 

Szczegóły inwestycji:

W zakresie działań dostosowawczych do IED realizowane są projekty:

 • Redukcja emisji tlenków azotu
  Głównym parametrem jaki ma osiągnąć instalacja jest obniżenie emisji NOx do poziomu umożliwiającego spełnienie wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz konkluzji BAT.
 • Modernizacja elektrofiltrów
  Głównym parametrem jaki ma osiągnąć instalacja jest obniżenie emisji pyłów do poziomu umożliwiającego spełnienie wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz konkluzji BAT

Inwestycje podzielone zostały na etapy, które ściśle powiązane są z planowymi remontami kapitalnymi bloków energetycznych w Elektrowni Ostrołęka B.

W roku 2016 zrealizowano:

 • Redukcja emisji tlenków azotu na blokach nr 2 i 3, osiągając zakładane normy emisyjne,
 • Modernizacja elektrofiltrów na blokach nr 2 i 3, osiągając zakładane normy emisyjne oraz wydano polecenia pracy w zakresie realizacji inwestycji środowiskowych dla bloku nr 1.