Racjonalizacja gospodarki zasobami w Elektrowni Ostrołęka B

Informacje o inwestycji:

  • Data rozpoczęcia                 2013-28-06
  • Data zakończenia                2015-10-30
  • Realizowana przez spółkę  Energa Elektrownie Ostrołęka SA
  • Miejsce realizacji:               Ostrołęka

 

Szczegóły inwestycji

Przedmiotem inwestycji była modernizacja części niskoprężnej NP z wymianą wirnika, modernizacja stojana i wirnika generatora oraz dostawa nowego transformatora o mocy 270 MVA bloku Nr 2 w Elektrowni Ostrołęka B. Celem przedsięwzięcia była racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi (węgla kamiennego) w Elektrowni Ostrołęka B oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów (popioły) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, SOx, NOx, CO2, CO).

W 2016 roku wszystkie prace dotyczące inwestycji zostały zakończone, a spełnienie parametrów technologicznych i środowiskowych potwierdzone pomiarami.