Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, prowadzony przez administratora bezpieczeństwa informacji na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

L.p.          Nazwa zbioru danych         Data wpisu/aktualizacji 
ZDO 1    Akcjonariusze spółki - księga akcyjna 21-04-2016
ZDO 2    Służebność przesyłu 21-04-2016
ZDO 3    Przepustki 21-04-2016
ZDO 4    Kontrahenci 21-04-2016
ZDO 5    Skargi, wnioski, podania 03-11-2016
ZDO 6     Monitoring wizyjny 17-11-2016