Ogłoszenia

Liny do przeciągarek

14 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Liny do przeciągarek".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Liny do przeciągarek

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Elektrobęben

14 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Elektrobęben".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Elektrobęben

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Taśma do przenośników gipsu

14 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Taśma do przenośników gipsu".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Taśma do przenośników gipsu

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Krążniki pierścieniowe

14 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Krążniki pierścieniowe".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Krążniki pierścieniowe

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4 - Rysunek 1

Zakup instalacji czyszczącej do katalizatorów NOx SCR 1, 2 i 3

09 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup instalacji czyszczącej do katalizatorów NOx SCR 1, 2 i 3".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 28.03.2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup instalacji czyszczącej do katalizatorów NOx SCR 1, 2 i 3

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Zakres dostaw i prac

SIWZ - Załącznik nr 6 - Zasady i wymagania środowiskowe

Modernizacja układów automatyki w obszarze kotłowym - dostawy i prace w systemie Econtrolplus

08 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Modernizacja układów automatyki w obszarze kotłowym - dostawy i prace w systemie Econtrolplus".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z §2 Projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Modernizacja układów automatyki w obszarze kotłowym - dostawy i prace w systemie Econtrolplus

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Zakres dostaw i prac

SIWZ - Załącznik nr 6 - Zasady i wymagania środowiskowe

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedź na pytania z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dostawa kompensatorów DN2000

08 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa kompensatorów DN2000".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

UWAGA: Zamawiający, na wniosek jednego z Wykonawców, przedłużył termin realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty jego udzielenia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa kompensatorów DN2000

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.01.2019 r.