Ogłoszenia

Dostawa pompy osadu

26 marca 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa pompy osadu".

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa pompy osadu

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Skanery płomienia typ PARAGON 105F1-1 z osprzętem - 8 szt.

15 marca 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Skanery płomienia typ PARAGON 105F1-1 z osprzętem - 8 szt.".

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Skanery płomienia typ PARAGON 105F1-1 z osprzętem - 8 szt.

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

27 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Modernizacja i rozbudowa sysyemu monitoringu wizyjnego."

Termin realizacji zamówienia: do 50 tygodni od daty podpisania umowy

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r. o godz. 10:00.

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, na wniosek jednego z Wykonawców, przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r., godz. 10.00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ; Modyfikacje SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, modyfikacje SIWZ z dnia 4.03.2019

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, modyfikacje SIWZ z dnia 15.03.2019

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, modyfikacje SIWZ z dnia 26.03.2019

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 -Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 -Załącznik nr 1 do Umowy - Zakres prac

SIWZ - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 2 do Umowy - Zasady i wymagania środowiskowe