Ogłoszenia

Dostawa wkładów filtracyjnych do pełnoprzepływowego filtra kondensatu turbiny 13k200

22 maja 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa wkładów filtracyjnych do pełnoprzepływowego filtra kondensatu turbiny 13k200".

 

Termin realizacji zamówienia:

  • pierwsze 3 komplety wkładów - do 2 tygodni od daty udzielenia zamówienia,
  • pozostałe komplety wkładów - wieloetapowo, w terminie do do 31.07.2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa wkładów filtracyjnych do pełnoprzepływowego filtra kondensatu turbiny 13k200

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Dostawa wkładów filtracyjnych do pełnoprzepływowego filtra oleju smarnego turbiny 13k200

22 maja 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa wkładów filtracyjnych do pełnoprzepływowego filtra oleju smarnego turbiny 13k200".

 

Termin realizacji zamówienia: wieloetapowo, do 31.07.2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa wkładów filtracyjnych do pełnoprzepływowego filtra oleju smarnego turbiny 13k200

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia