Ogłoszenia

Modernizacja instalacji rozpałkowej kotłów OP-650 nr 1, 2, 3

04 lutego 2019 r.

 

Zamawiajacy, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja instalacji rozpałkowej kotłów OP-650 nr 1, 2, 3.

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie Pełnomocnika Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/194749

Modernizacja układu pomp wody chłodzącej

15 stycznia 2019 r.

 

Zamawiajacy, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja układu pomp wody chłodzącej.

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie Pełnomocnika Zamawiającego pod adresem:

http://www.energa-wytwarzanie.pl/przetargi/382,przetarg.html